Samenwerkingsstrategieën voor succesvolle Publiek-Private Samenwerking

Vanuit het Departement Financiën en Begroting werd een studie besteld om bestaande kennis en optimale werkwijzen voor Publiek-Private Samenwerking (PPS) om te zetten in praktische richtlijnen, met als doel om kosten te besparen en de samenwerking te verbeteren.

De studie werd uitgevoerd door experten van de Vlaamse overheid en de bouwsector om het draagvlak en de objectiviteit van het resultaat te waarborgen. Hierbij werd expliciet gemikt op wederzijds begrip tussen partners binnen complexe PPS-aanbestedingsprocessen.

Het resultaat van deze studie is een leidraad die in elke fase van het proces handvaten biedt voor een vlottere aanbesteding en realisatie. Het gaat hierbij onder andere over projectidentificatie, stakeholdermanagement, het verlagen van biedkosten en het gebruik van biedvergoedingen. Ook specifieke problematieken over vergunningen, risico’s over de ondergrond en schommelingen in materiaalprijzen worden behandeld.

Samenwerkingsstrategieën voor succesvolle Publiek-Private Samenwerking: Leidraad voor het optimaliseren van transactiekosten bij PPS