Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

De nota budgettaire ruimte betreft een update van de meerjarenraming 2019-2024 die dateert van november 2018.

Abstractie gemaakt van de uitgaven voor de Oosterweelverbinding, is de verwachte budgettaire ruimte negatief de komende legislatuur. Dat is een samenspel van lagere verwachte ontvangsten en hogere uitgaven bij ongewijzigd beleid.

Raadpleeg de volledige nota en de managementsamenvatting onder de rubriek 'Lees meer'.