Over ons

Beheer, advies en architectuur

Het Departement Financiën en Begroting draagt bij tot gezonde en correcte Vlaamse overheidsfinanciën. Dan doen we op 3 manieren:

  1. Financieel beheer: we stellen de Vlaamse begroting op, coördineren de boekhouding en maken de rekeningen op. We beheren de Vlaamse kas en gaan leningen aan..
  2. Financieel advies: welke impact heeft een beleidsbeslissing op de financiën van de Vlaamse overheid? Welke financiële uitdagingen komen er op de overheid af? En hoe zorgen we met fiscaliteit voor zekere inkomsten? Die analyses maken we voor de minister van Financiën en Begroting.
  3. Financiële modellering: we onderzoeken hoe we nog beter met publieke middelen omgaan, met een prestatiegerichte en leesbare begroting, moderne software en toetsen om alle uitgaven permanent te screenen.

Naar een financieel kenniscentrum voor de Vlaamse overheid

Hoe vroeger het Departement Financiën en Begroting betrokken wordt bij beleidsinitiatieven, hoe beter het financiële beheer achteraf verloopt. Dus verschuift de focus van onze opdracht van uitvoering naar advisering. Zo maken we van Vlaanderen een duurzaam financieel gezonde en performante regio.

Wat doet ons departement?

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze evenementen? Volg ons dan op LinkedIn.