Overzicht uitgebreidere Vlaamse fiscale autonomie

Sinds de zesde staatshervorming hebben de gewesten een uitgebreidere fiscale autonomie. Hoewel de gewesten voordien ook al opcentiemen, kortingen, algemene belastingverminderingen- en vermeerderingen konden toekennen, was die bevoegdheid veel beperkter.

Sinds de zesde staatshervorming staan de gewesten voor een belangrijk deel in voor hun eigen inkomsten, via de opcentiemen op de gereduceerde belasting staat.

Daarnaast kregen de gewesten ook een aantal exclusieve bevoegdheden met betrekking tot bepaalde belastingverminderingen:

1. De belastingvermindering voor uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning

2. De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand
Deze belastingvermindering werd afgeschaft voor uitgaven gemaakt vanaf 1 januari 2015.

3. De belastingvermindering voor uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen

4. De belastingvermindering voor uitgaven voor prestaties in het kader van PWA-agentschappen en prestaties betaald met dienstencheques 

5. De belastingvermindering voor uitgaven voor dakisolatie
Deze belastingvermindering is vanaf 2017 afgeschaft, maar er geldt nog een overgangsmaatregel.

6. De belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid

De belastingvermindering kan momenteel niet worden toegepast omdat er geen zones zijn bepaald waarvoor het voordeel kan worden benut.

7. De belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen