Preventie en bestrijding van verontreiniging (inclusief circulaire economie)

Aangezien Vlaanderen in 2017 een begroting had die in evenwicht was, zullen er geen uitgaven gefinancierd worden met betrekking tot preventie en bestrijding van verontreiniging (incl. circulaire economie). Deze uitgaven ressorteren immers allemaal onder het financieel saldo. Bijgevolg zijn er ook nog geen selectie criteria opgesteld. Wanneer Vlaanderen in de toekomst een begroting zou hebben die niet in evenwicht is of het comité identificeert uitgaven die uitgesloten zijn van het finacieel saldo dan zullen er selectiecriteria opgesteld worden voor deze categorie.