Contact voor gegevensverwerking

Je kan onderstaande contactgegevens alleen gebruiken voor informatie in verband met de gegevensverwerking en privacy. Je vind daar ook specifieke formulieren voor op de pagina’s Rechten van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens.
Voor alle andere vragen kan u onze contactpagina gebruiken.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Departement Financiën en Begroting
t.a.v. Koen Algoed
Koning Albert II-laan 35 bus 61
1030 Brussel

Gegevensbescherming

Data Protection Office
DPO_FB@vlaanderen.be