Minimale gegevensverwerking met respect voor de bewaartermijnen

In dit bestand wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.

Het gaat daarbij om:

persoonsgegevens die het departement ontvangt van andere organisaties;
gegevens die het departement van de burger zelf ontvangt;
de gegevens die het departement zelf genereert.

In het overzicht wordt ook aangegeven welke persoonsgegevens het departement Financiën en Begroting aan andere organisaties doorgeeft, en aan welke.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens.