Protocollen (voor de uitwisseling van persoonsgegevens)

Omhoog
Protocol mededeling gegevens onderzoek verplaatsingsgedrag

Het Departement Financiën en Begroting sloot op 23 maart 2023 een protocol af voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het onderzoek verplaatsingsgegevens (OVG) met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De gegevens worden enkel volledig geanonimiseerd verwerkt (geen identificatiegegevens) door de opdrachtnemers van het project “Onderzoek naar een sturende mobiliteitsfiscaliteit”.

Protocol mededeling gegevens onderzoek verplaatsingsgedrag

 

Protocol mededeling gegevens on board units vrachtwagens

Het Departement Financiën en Begroting sloot op 12 december 2023 een protocol af voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens de on board units van vrachtwagens met het Agentschap Wegen en Verkeer. De gegevens worden zorgvuldig verwerkt door de opdrachtnemer van het project “Onderzoek naar een sturende mobiliteitsfiscaliteit”.

Protocol mededeling gegevens on board units vrachtwagens (download)

Protocol mededeling gegevens verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling

Het Departement Financiën en Begroting (DFB) sloot op 3 mei 2022 een protocol af voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). DFB zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden: het voeren van beleidsonderzoek en beleidssimulaties in het kader van de algemene doelstelling van het departement. Concreet gaat het onder meer over het bouwen en actualiseren van een microsimulatiemodel voor de BIV en de JVB, het simuleren van de (budgettaire) impact van beleidswijzigingen in de toekomst, het voeren van effectenanalyses,…

Protocol mededeling gegevens verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling (download)

Addendum op het Protocol mededeling gegevens in het kader van beleidsonderzoek en beleidsevaluatie voor de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling

Het Departement Financiën en Begroting (DFB) sloot op 20 februari 2024 een addendum af op het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het addendum betreft een uitbreiding van het protocol in verband met 1) elektrische voertuigen en 2) extra variabelen voor bijkomende inhoudelijke analyses op de voertuigen in het Vlaams wagenpark .

Addendum op het Protocol mededeling gegevens verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling (download)