Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Het recht op beperking kan worden ingeroepen als de verwerking niet overeenstemt met de basisbeginselen van de AVG:

  1. de verwerking is onrechtmatig, maar u verkiest het gebruik van de gegevens te beperken naar de toekomst toe, in plaats van te verzoeken om een wissing;
  2. het departement Financiën en Begroting heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor zijn doeleinden, maar u als burger heeft ze nog nodig voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering, zoals een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

Het recht op beperking kan u ook inroepen in afwachting van de beslissing over onderstaande rechten. Hierdoor vraagt u om de verwerking van uw persoonsgegevens alvast tijdelijk te stoppen:

  1. het recht op verbetering wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn: terwijl het departement Financiën en Begroting controleert of uw gegevens onjuist zijn, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten;
  2. het recht om bezwaar te maken: terwijl het departement Financiën en Begroting controleert of uw bezwaar terecht is, kan u vragen om tijdelijk de verwerking stop te zetten.

Als u wil dat het departement Financiën en Begroting de verwerking van uw gegevens beperkt, gebruikt u dit formulier.

Het recht op beperking is geen absoluut recht. Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.