Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

Alleen in een beperkt aantal gevallen kan u de wissing van uw persoonsgegevens vragen:

Als u wil dat het departement Financiën en Begroting bepaalde van uw gegevens wist, gebruikt u dit formulier.