Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens voor zijn wettelijke taken of voor het algemeen belang. In die gevallen geldt het recht op dataportabiliteit niet.

Dataportabiliteit laat u als burger toe om uw gegevens bij één verwerker weg te halen met als doel ze over te dragen aan een andere verwerker die dezelfde type diensten aanlevert. Telecom providers zijn daar een goed voorbeeld van.