Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door het departement Financiën en Begroting. In dat geval wordt een beoordeling gemaakt of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw persoonlijke rechten of belangen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en profilering, maar het departement Financiën en Begroting maakt daar geen gebruik van.

Als u uw recht van bezwaar wil uitoefenen, maakt u gebruik van dit formulier.

 

In dit bestand wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.
Er zijn een aantal redenen waarop het departement Financiën en Begroting zich kan baseren om niet op uw verzoek in te gaan. Het feit dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken of taken van algemeen belang is daar de belangrijkste van.