Verwerking van correcte gegevens

Het departement Financiën en Begroting ontvangt veel van de gegevens die het verwerkt van andere organisaties, die bevoegd of aangeduid zijn om die gegevens te beheren en te delen. Dit noemt men authentieke bronnen.
Het departement neemt alle redelijke maatregelen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verbeteren en dit ook te melden aan de bron van waar het de gegevens ontvangen heeft.

Zo kan u, als u merkt dat het departement Financiën en Begroting toch met foute gegevens werkt, een verbetering van uw persoonsgegevens vragen. U vraagt de rechtzetting best eerst aan de beheerder van de authentieke bron; zoniet worden eventuele foutieve gegevens nog steeds aan andere organisaties doorgegeven.