Proces aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen onder toezicht Vlaamse Regering

Voor een goed verloop:

De aanvragen voor de verwerking van aangepaste begrotingen in Orafin worden bezorgd aan herverdelingen@vlaanderen.be (met de regeringscommissaris in cc) en bevatten volgende documenten:

  • De beslissing van het beheersorgaan aangaande de aanpassing van de begroting en het stuk waaruit het fiat van de regeringscommissaris blijkt. (*)De regeringscommissaris heeft bij de aanpassingen van de begroting vooral een bewakende rol en dit vanuit het principe ‘management by exception’;
  • De aangepaste begroting in excel. Vertrek hiervoor steeds van de laatst goedgekeurde begroting waarin reeds een extra kolom is opgenomen om de delta van de aangepaste begroting in te verwerken. Deze kolom is gedefinieerd als “DELTA AANG. BEGR.”. Indien er nog bijkomende aangepaste begrotingen worden ingediend mag telkens opnieuw hetzelfde excel-sjabloon gebruikt worden en moeten de gegevens in de kolom “DELTA AANG. BEGR.” vervangen worden door de gegevens van deze bijkomende aanpassing. Bij twijfel over het juist te gebruiken excel-sjabloon kan u steeds contact opnemen met de dienst begrotingsgegevens via  herverdelingen@vlaanderen.be.

Enkel de aanvragen verzonden naar herverdelingen@vlaanderen.be worden behandeld.

De entiteit van waaruit de kredieten worden aangepast, neemt het initiatief om de ontvangende entiteit op de hoogte te brengen van de aanpassing, waarna de ontvangende entiteit de beslissing verder uitvoert.