Proces herverdelingen Vlaamse Gemeenschap en DAB

Voor een goed verloop:

  • Maak gebruik van de juiste sjablonen voor BVR en MB.
  • Dien het ondertekende en gedateerde herverdelingsbesluit samen met het begrotingsakkoord (indien vereist) in 1 PDF in bij de afdeling BOBFO, dienst Begrotingsgegevens, via herverdelingen@vlaanderen.be. Na ontvangst zullen zij instaan voor de publicatie en de verdere verwerking van de herverdeling.
  • Enkel de aanvragen verzonden naar herverdelingen@vlaanderen.be worden behandeld.
  • Voeg in de scan geen verschillende herverdelingsbesluiten samen. Dus 1 herverdelingsbesluit + eventueel begrotingsakkoord (indien vereist) = 1 scan.
  • Geef in de mail duidelijk aan over welk type herverdeling het gaat. Dat maakt het nazicht makkelijker en versnelt de invoer.
  • De entiteit van waaruit de kredieten worden verdeeld, neemt het initiatief om de ontvangende entiteit op de hoogte te brengen van de herverdeling, waarna de ontvangende entiteit de beslissing verder uitvoert.