Proces herverdelingen Vlaamse rechtspersonen onder toezicht Vlaamse Regering

Voor een goed verloop:

Voor Vlaamse rechtspersonen die zijn ingekanteld in Orafin:

  • Dien de beslissing van het beheersorgaan samen met het stuk waaruit het fiat van de regeringscommissaris blijkt (indien vereist) in 1 PDF in bij de afdeling BOBFO, dienst Begrotingsgegevens, via herverdelingen@vlaanderen.be. Na ontvangst zullen zij instaan voor de verdere verwerking van de herverdeling.
  • Enkel de aanvragen verzonden naar herverdelingen@vlaanderen.be worden behandeld.
  • Voeg in de scan geen verschillende herverdelingsbesluiten samen. Dus 1 herverdelingsbesluit + eventueel begrotingsakkoord (indien vereist) = 1 scan.
  • Geef in de mail duidelijk aan over welk type herverdeling het gaat. Dat maakt het nazicht makkelijker en versnelt de invoer.
  • De entiteit van waaruit de kredieten worden verdeeld, neemt het initiatief om de ontvangende entiteit op de hoogte te brengen van de herverdeling, waarna de ontvangende entiteit de beslissing verder uitvoert.

Voor Vlaamse rechtspersonen die NIET zijn ingekanteld in Orafin:

De entiteit van waaruit de kredieten worden verdeeld, neemt het initiatief om de ontvangende entiteit op de hoogte te brengen van de herverdeling, waarna de ontvangende entiteit de beslissing verder uitvoert.