Q&A

Omhoog
Wat is een duurzame obligatie? Hoe werkt het?

Een duurzame obligatie (sustainability bond) is een senior unsecured obligatie met dezelfde financiële en contractuele voorwaarden als een andere senior unsecured obligatie. De uitgever van een duurzame obligatie heeft volgende bijkomende verbintenissen :

 • De opbrengsten van de duurzame obligatie moeten uitsluitend worden aangewend om groene en / of sociale projecten of uitgaven te financieren. De voorwaarden waaraan de groene en / of sociale projecten of uitgaven moeten voldoen worden vooraf vastgelegd in het framework.
 • Er moet gerapporteerd worden aan de investeerders over de projecten die gefinancierd werden met de opbrengsten van de duurzame obligatie.

De duurzame obligatie is een manier om de financieringsbronnen en investeerdersbasis verder te diversifiëren.

Welke soort kenmerken, grootte en looptijd overweegt u voor toekomstige transacties?

Vlaanderen kan geen uitspraak doen over toekomstige transacties. De uitgiftes zullen afhankelijk zijn van de marktomstandigheden op moment van de uitgifte en eveneens van de financieringsbehoeften van Vlaanderen.

Vlaanderen heeft een eerste sustainability bond uitgegeven van 500 miljoen euro in november 2018. De bond loopt tot 21 november 2033 en heeft een coupon van 1,375% en een yield van 1,449%.

Verwacht u een reguliere emittent te zijn in de markt voor duurzaamheidsobligaties?

Vlaanderen heeft de intentie om een frequente uitgever te worden afhankelijk van de marktomstandigheden en de financieringsbehoeften.

Waarom geeft Vlaanderen een sustainability Bond uit?

Met de uitgifte van een sustainability bond wil Vlaanderen de volgende doelstellingen realiseren:

De Vlaamse duurzaamheidsstrategie ondersteunen en de komende jaren de investeringen kanaliseren naar de Vlaamse uitgaven die rechtstreeks verband houden met energie efficiëntie in gebouwen, betaalbaar wonen, toegang tot onderwijs, vervuiling, preventie en controle (inclusief circulaire economie).

Een nauwere band creëren met de sociaal verantwoorde investeerders op wereldwijde basis, door dergelijke investeerders de mogelijkheid te bieden hun investeringen voor groene en sociale projecten te markeren. De maatschappelijk verantwoorde asset managers nemen toe en grote portefeuilles worden nu beheerd rekening houdend met deugdelijk bestuur, maatschappij en milieuaspecten. De uiteindelijke doelstelling van Vlaanderen is daarom om zoveel mogelijk de investeerdersbasis te diversifiëren.

De verdere ontwikkeling van de markt voor groene / duurzame obligaties in België ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van een liquide en efficiënte markt voor duurzame obligaties die de financiering van duurzame ontwikkeling moet vergemakkelijken.

Waarom besliste Vlaanderen om een sustainability Bond uit te geven in plaats van een Groene of Sociale Obligatie?

Het is de bedoeling om met de uitgifte van een sustainability bond de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen te ondersteunen. De opbrengsten van de sustainability bond zullen gekanaliseerd worden naar sociale en groene duurzaamheidsprojecten uit de vier geselecteerde categorieën uit het framework, zijnde: sociale huisvesting, scholenbouw, energie en circulaire economie.

Hoe draagt deze transactie bij aan de ontwikkeling van de sustainability Bond-markt?

Na de uitgifte van de groene OLO van België, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in België, zal deze transactie, die zowel sociale als groene categorieën ondersteunt, de ontwikkeling van de duurzaamheidsobligatiemarkt in België ondersteunen.

De sustainability bond van Vlaanderen zal ook bijdragen aan een verdere verhoging van het milieu- en sociaal bewustzijn in Vlaanderen en in België.

Kunt u een overzicht geven van de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen?

Vlaanderen heeft duurzaamheid actief geïntegreerd in al zijn beleidsplannen. Artikel 7 bis van de Belgische grondwet bepaalt dat elke federale entiteit de objectieven van de duurzame ontwikkeling moet nastreven in zowel het sociale, economische als het milieubeleid. Hierbij mag solidariteit tussen generaties niet over het hoofd gezien worden. Visie 2050 is de lange termijn strategie van Vlaanderen. Om de doelstellingen van Visie 2050 te realiseren heeft de Vlaamse Overheid 7 transitie prioriteiten geselecteerd.

Deze prioriteiten zijn:

 • Transitie circulaire economie
 • Slim wonen en leven
 • Industrie 4.0
 • Transitie levenslang leren
 • Transitie mobiliteit
 • Energietransitie
 • Samen leven in 2050

In maart 2018 heeft Vlaanderen een visienota ‘Vizier 2030  – een 2030 doelstellingenkader voor Vlaanderen opgemaakt. Hiermee geeft de regering invulling aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid. Deze visienota bevat 49 middellange termijn doelstellingen die moeten bijdragen tot het realiseren van de lange termijn strategie van Vlaanderen.

Wat zijn de onderliggende in aanmerking komende categorieën voor de verwachte uitgifte van Sustainability-obligaties?

De in aanmerking komende categorieën die opgenomen zijn in het framework zijn cruciaal voor de duurzaamheidsstrategie van Vlaanderen. De komende jaren zal prioriteit gegeven worden aan investeringen in deze categorieën.

Het betreft onderstaande categorieën:

 • Energie efficiëntie in gebouwen
 • Betaalbaar wonen
 • Toegang tot onderwijs
 • Vervuiling, preventie en controle (inclusief circulaire economie)
Zou de Vlaamse sustainability bond andere categorieën kunnen financieren, zoals schoon openbaar vervoer in de toekomst?

Als er financieringsnoden ontstaan in andere domeinen, en die worden gedefinieerd als zijnde groen of sociaal in de groene en sociale bond richtlijnen, zal het framework aangepast worden zodat ook deze uitgaven kunnen gefinancierd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie en selectie van de uitgaven?

Een toegewijd duurzaamheidscomité zal belast worden met de selectie van de in aanmerking komende uitgaven.

In het comité zetelen mensen uit het departement Financiën & Begroting, VMSW (Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen), Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs) Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), VEA (Vlaams Energieagentschap), Vlaanderen Circulair en het Departement Omgeving.

Het comité zal minstens 2 keer per jaar samenkomen om:

 • De in aanmerking komende uitgaven te identificeren en te selecteren (in het begin van elk fiscaal jaar).
 • De effectief uitbetaalde bedragen te valideren (op het eind van elk fiscaal jaar).
 • Zowel de allocatie- als de impactrapportering te bespreken en te evalueren.
Welk soort informatie zal de rapportering bevatten? Hoe vaak en waar wordt het gepubliceerd?

Vlaanderen gaat jaarlijks over de toewijzing en impact van de opbrengsten van de sustainability bond rapporteren op haar website.

De allocatie rapportering zal op portfolio basis gebeuren en zal informatie bevatten over:

 1. Het totaal van de uitgaven per in aanmerking komende categorie,
 2. De toegewezen opbrengsten versus de totale opbrengsten van de sustainability bond (%),
 3. Het nog niet toegewezen bedrag van opbrengsten van de sustainability bond,
 4. Afhankelijk van de vertrouwelijkheid, enkele voorbeelden van projecten die gefinancierd werden door Vlaanderen.

De impactrapportering zal informatie bevatten over de sociale en milieu-impact van de in aanmerking komende uitgaven. Indien van toepassing en voor zover mogelijk zal Vlaanderen rapporteren over sociale indicatoren zoals het aantal huishoudens of studenten die ondersteund werden en milieu indicatoren zoals gegenereerde energiecapaciteit of vermeden CO2 uitstoot. De lijst van indicatoren is beschikbaar in het framework. We hebben sociale en milieu indicatoren opgenomen voor elke in aanmerking komende categorie.

De informatie is terug te vinden op deze pagina.

Is het framework beoordeeld door een Second Opinion Provider?

Vlaanderen heeft Sustainalytics aangeduid als ‘Second Opinion Provider’. Sustainalytics heeft bevestigd dat het sustainability bond framework van Vlaanderen voldoet aan de vier pijlers van de sustainable bond richtlijnen (2018) en het is in lijn met de beste marktpraktijken.

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. QQCuan Bandar Slot Online Terpercaya Asia

Game situs slot online resmi

slot hoki terpercaya

slot terbaru

rtp slot gacor

agen sbobet terpercaya

เกมสล็อตเว็บตรง แตกง่ายดีที่สุด

slot gacor hari ini Situs IDN Poker Terpercaya slot online gacor Permainan Game Slot Gacor Online situs game slot online situs judi bola resmi situs slot online terpercaya judi slot online IDN Poker Online hoki slot rtp slot slot online link slot gacor judi bola prediksi parlay judi bola slot online
//