Recht op verbetering (artikel 16 AVG)

Het departement Financiën en Begroting gebruikt correcte gegevens, dikwijls afkomstig uit andere authentieke gegevensbronnen.

Als u merkt dat het departement Financiën en Begroting toch met foute gegevens werkt, gebruikt u het formulier pdf bestandVerzoekformulier_verbetering_DFB.pdf (335 kB).

Via dat formulier kan u ook verzoeken om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. U geeft daarbij een aanvullende verklaring.