Regelgeving

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën bundelt sinds 2020 alle verschillende wetten en afspraken die te maken hebben met de begroting, boekhouding, rekeningen en rapporteringen van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen

De Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (VABN) heeft als hoofdtaak om door middel van adviezen bij te dragen tot de verdere uitdieping van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en Vlaamse rechtspersonen.

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) financiert gedeeltelijk de ‘lasten van het verleden’ zoals beslist door de Vlaamse Regering en/of de bevoegde minister. Daarnaast financiert het VFLD ook de lasten van natuurrampen die door de Vlaamse Regering worden erkend.