Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën bundelt sinds 2020 alle verschillende wetten en afspraken die te maken hebben met de begroting, boekhouding, rekeningen en rapporteringen van de Vlaamse overheid. Met die ene set juridische regels houdt iedereen de cijfers op dezelfde, vergelijkbare manier bij.

Huidige Toepassingsgebied

De codex is van toepassing op de hele Vlaamse deelstaatoverheid, dus de Vlaamse Gemeenschap en alle Vlaamse rechtspersonen die eronder vallen. Maar voor een aantal entiteiten gelden slechts een beperkt aantal regels van de VCO.

Het archief kan je hier raadplegen.

ABC van de VCO

Het ABC wil toegankelijke duiding bieden bij VCO en het daarbij horende BVCO. Het ABC gaat uit van dezelfde basisindeling en basisstructuur als de regelgeving zelf. Raadpleeg het ABC van de VCO.

Decreet en Besluit

Om de volledige toekomstige versie van dit decreet en dit besluit te raadplegen, wordt aangeraden om na het klikken op de link hierboven in het tabblad “volledig document” een datum vanaf 1/1/2024 in te vullen bij “historische versie”. Op die manier zijn alle wijzigingen van het decreet en het besluit van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën zichtbaar. Raadpleeg het decreet (1 juli 2022). Raadpleeg het besluit (28 oktober 2022) .