Huidige toepassingsgebied

Voor wie geldt de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën?

De codex is van toepassing op de hele Vlaamse deelstaatoverheid, dus de Vlaamse Gemeenschap en alle Vlaamse rechtspersonen die eronder vallen. Maar voor een aantal entiteiten gelden slechts een beperkt aantal regels van de VCO.

Dat zijn: entiteiten met een totaal bedrag aan ESR ontvangsten en uitgaven kleiner dan 7 miljoen euro (dat is de zogenaamde materialiteitsdrempel). Hogescholen, universiteiten en het centrale niveau van het GO! en de andere onderwijsinstellingen en instellingen van hoger onderwijs die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid,  wat ook het totaal bedrag aan ESR ontvangsten en ESR uitgaven is ; het Vlaams Parlement, zijn diensten en de instellingen die verbonden zijn aan het Vlaams Parlement ; een beperkt aantal entiteiten die geen deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.

  • Toepassingsgebied voor begrotingsaanpassing 2024: download hier
  • Toepassingsgebied voor begrotingsopmaak 2025: wordt binnenkort gepubliceerd