Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) financiert gedeeltelijk de ‘lasten van het verleden‘ volgens beslissing van de Vlaamse Regering en/of van de bevoegde minister. Daarnaast financiert het VFLD ook de lasten van natuurrampen die door de Vlaamse Regering worden erkend.

Er wordt met andere woorden een provisie georganiseerd om verwachte en onverwachte lasten uit het verleden te kunnen opvangen, die leiden tot de afhandeling van oude dossiers. Namelijk de:

  • lasten uit verbintenissen daterend van voor de bevoegdheidsoverdracht van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten die moeten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
  • lasten die ontstaan zijn na 31 december 1988 en door de Vlaamse Regering worden aangewezen.

Wil je de financiële rapporten of begroting raadplegen? Bezoek dan de pagina van het VFLD op de website repertorium.vlaanderen.be