Rekening Vlaamse Gemeenschap

In de algemene rekening wordt de stand gegeven van het begrotingsresultaat en het bedrijfseconomisch resultaat. Het begrotingsresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aangerekende vorderingen en de aangerekende uitgaven. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de uitvoering op het niveau van de begroting MVG enerzijds en op het niveau van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) anderzijds.

 

Om tot het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid te komen worden volgende berekeningen uitgevoerd:

– De opname van leningen en aflossing van schuld (ESR code 9) worden geneutraliseerd.
– De vorderingen en uitgaven in het kader van de kredietverleningen en deelnemingen (ESR code 8) worden geneutraliseerd.
– Tot slot worden de interne stromen uit het begrotingsresultaat gehaald. De bedragen die ontvangen worden van de te consolideren instellingen en de uitgaven die aan dezelfde instellingen worden gedaan, zijn geen ESR ontvangsten of uitgaven.

In tweede instantie worden er een aantal correcties m.b.t. het aanrekeningsmoment uitgevoerd.

Om tot een geconsolideerd ESR-vorderingensaldo te komen voor de Vlaamse overheid, wordt het ESR-vorderingensaldo van de andere te consolideren instellingen bepaald en toegevoegd. Aangezien de instellingen in grote mate afhankelijk zijn van de toelagen van de Vlaamse Gemeenschap, is hun vorderingensaldo sterk negatief.

Algemene rekening 2021

Bedrijfseconomisch resultaat :  -3.897,9 miljoen euro.
Begrotingsresultaat :  -640,9 miljoen euro.

Lees meer

ESR geconsolideerde rekening 2021

ESR-vorderingensaldo : -2.429,9 miljoen euro.
Het tekort is 1.768,0 miljoen euro lager dan bij de begrotingsaanpassing 2021.

Lees meer