Rekeningen

De Vlaamse overheid beschikt over financiële rekeningen die ze ondergebracht heeft in twee cashpools, één voor de ministeries en één voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid. De cashpool van de Vlaamse entiteiten met rechtspersoonlijkheid wordt ook het Centraal Financieringsorgaan of kortweg het CFO genoemd. Financiële rekeningen poolen heeft het grote voordeel dat de intresten worden berekend op het saldo van de onderliggende rekeningen. Hierdoor kan de Vlaamse overheid haar kasbeheer en haar intresten optimaliseren. Aan beide cashpools is een kasfaciliteit gekoppeld. De Vlaamse overheid beschikt bijgevolg over twee kasfaciliteiten, ook wel kredietlijnen genoemd. Voor beide cashpools wordt om de 4 jaar een overheidsopdracht gelanceerd. De huidige opdracht loopt van 1 februari 2020 en heeft een duurtijd van 4 jaar met een mogelijkheid om maximaal 2 maal te verlengen met een periode van 2 jaar, waarbij ING de kassier is voor beide cashpools.

Overzicht rekeningen oktober 2021

(in duizend euro) saldo 31.10.2021
Zichtrekening MVG 1.406.814
Zichtrekening CFO -313.282
Belfius 18
Totaal  1.093.550
//