Resultaten Sustainability benchmark 2020

Op vrijdag 3 april 2020 lanceerde de Vlaamse Gemeenschap succesvol haar derde sustainability benchmark. Gelet op de marktomstandigheden besliste de Vlaamse Gemeenschap om te kiezen voor een benchmark op 10 jaar (vervaldag april 2030). De obligatie van 1,25 miljard euro werd geplaatst aan een coupon van 0,375% en een yield van 0,455%.

Het aandeel per land en per investeerderstype wordt getoond in de figuren hieronder.

per land en ivesteerders.jpg

Ondanks de COVID-19 crisis was de transactie heel succesvol met een orderboek van meer dan 1,8 miljard euro. Voor deze transactie hadden 82 investeerders uit 15 verschillende landen interesse. Meer dan 50% waren groene/duurzame investeerders die ongeveer 68% van het totale toegewezen bedrag voor hun rekening namen. De grootste investeerdersgroep kwam uit de Benelux met 35%, gevolgd door de Duitse/Oostenrijkse en Zwitserse investeerders met 28% en de Franse investeerders met 19%. Qua investeerderstype trok de transactie vooral fondsenbeheerders (43%) en banken (42%) aan.

Omhoog
Allocatie en impact

Vlaanderen heeft in de begroting van 2019 952,5 miljoen euro ESR-uitgaven geïdentificeerd die in aanmerking komen. Voor het resterende deel zullen passende ESR-uitgaven uit de begroting van 2020 genomen worden.

Voor 2019 zullen er ESR-uitgaven gefinancierd worden uit de volgende 3 categorieën:

  • Betaalbaar wonen
  • Energie efficiëntie in gebouwen
  • Toegang tot onderwijs

Voor 2020 zullen dezelfde 3 categorieën gefinancierd worden maar er kunnen ook uitgaven uit de categorie preventie en bestrijding van verontreiniging (inclusief circulaire economie) gefinancierd worden want in 2020 verwacht de Vlaamse overheid een tekort. In de allocatie methodologie kan u meer lezen over deze methode.

In miljoen euro

2019

Betaalbaar wonen

852,26

Toegang tot onderwijs

45,43

Energie Efficiëntie in gebouwen

54,8

Preventie en bestrijding van verontreiniging (inclusief circulaire economie)

0

Totaal

952,49

Vlaanderen heeft de intentie om een allocatie- en impactrapport te publiceren dat onder andere informatie zal bezorgen over de milieu- en sociale impact van de in aanmerking komende ESR uitgaven die met de obligatie gefinancierd werden.

//