Second Party Opinion

Vlaanderen heeft Sustainalytics aangesteld om het Sustainability Bond Framework te evalueren (= “the Second Party Opinion”).

Na grondige evaluatie van het framework is Sustainalytics van mening dat het Sustainability Bond Framework van Vlaanderen geloofwaardig en impactvol is en nauw aansluit bij de Sustainability Bond Guidelines 2018.

De categorieën die opgenomen zijn in het framework en die gefinancierd zullen worden met de aangetrokken middelen worden erkend als zijnde groen, sociaal of duurzaam door de “Green Bond-principles”, “Social Bond Principles” en “Sustainability Bond-guidelines”. Bovendien dragen de gefinancierde projecten volgens Sustainalytics bij tot de reductie van broeikasgasemissies en -afval in Vlaanderen en tot betaalbare huisvesting en betere toegang tot onderwijs.

Sustainalytics benadrukt eveneens dat alle sociale projecten goed gedefinieerde doelgroepen hebben en dat Vlaanderen voor elke categorie in de mate van het mogelijke zal rapporteren over zowel de sociale als de milieu-impactindicatoren.

Meer lezen?
//