Spending Reviews

Met steun van de Ondersteuningsdienst voor Structurele Hervormingen van de Europese Commissie, bereidt het Departement Financiën en Begroting de structurele verankering van spending reviews in de begrotingsprocessen voor. Deze uiterst waardevolle tool voor structurele en diepgaande beleidsevaluatie kan bijdragen tot een meer groeivriendelijke samenstelling van de begroting en tot het vrijkomen van budgettaire ruimte die ingezet kan worden voor nieuwe beleidsimpulsen, bijkomende groeibevorderende investeringen of een verlaging van de belastingen.

Het Departement Financiën en Begroting finaliseert samen met het Departement Werk momenteel een pilootproject betreffende het systeem van de dienstencheques (de executive summary is weldra beschikbaar, het uitgebreid rapport volgt).

Parallel werden in het voorjaar 2019 de begrotingsprocessen doorgelicht. Deze doorlichting resulteerde in een rapport met aanbevelingen hoe de begrotingsprocessen aan te passen om spending reviews structureel te verankeren. Raadpleeg dat rapport onder de rubriek 'Lees meer'.