Nieuws

In de kijker...

De eenmalige 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'.

Rating Vlaanderen

In maart 2020 heeft Fitch een 'AA' rating aan Vlaanderen toegekend.

ING opnieuw huisbankier Vlaamse overheid

Voor de derde keer op rij wordt ING de huisbankier van de Vlaamse overheid en haar rechtspersonen.

Veelgestelde vragen over het uitdoven van de woonbonus vanaf 2020

Op 1 januari 2020 is de uitdoving van de woonbonus in werking getreden. In dit bericht beantwoorden we enkele veelgestelde vragen.

Verduidelijking uitdoving woonbonus

De verlaging van het verkooprecht voor de gezinswoning en de uitdoving van de woonbonus starten vanaf 1 januari 2020. Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, blijft voor de woonbonus de datum van de authentieke leningsakte bepalend. Voor het verlaagde verkooprecht wordt de datum van de authentieke koopakte aanvaard.

Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

vlaanderen