Nieuws

Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

Spending Reviews

Lees het rapport met aanbevelingen hoe de begrotingsprocessen aan te passen om spending reviews structureel te verankeren.

In de kijker...

Het departement Buitenlandse Zaken geeft meer informatie over de Brexit op haar vernieuwde website (https://www.fdfa.be/nl/brexit).

Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie

De universiteit Antwerpen heeft in opdracht van het departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan in het kader van prestatiebegroting. Het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ is vanaf nu raadpleegbaar.

Prestatiebegroting

Op 25 september 2018 heeft Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, een toelichting gegeven in het Vlaams Parlement over de invoering van de prestatiebegroting en de impact hiervan op de begrotingsstructuur vanaf de begrotingsopmaak 2019.

vlaanderen