Toegang tot onderwijs

Onderstaand schema geeft een overzicht van de methodologie die gebruikt zal worden om projecten te selecteren uit het DBFM programma Scholen van Morgen.

schema too

Er zal prioriteit gegeven worden aan de passieve scholen uit het DBFM programma Scholen van Morgen. In tweede instantie zullen de andere scholen gefinancierd worden. Binnen elke categorie zal de rangschikking gebeuren op basis van het e-peil van elke school. Indien een school opgebouwd is uit verschillende units met elk een eigen e-peil zal rekening gehouden worden met het gemiddelde e-peil van alle units samen. Scholen met een gelijk e-peil zullen chronologisch gerangschikt worden op basis van de financieringsdatum.