Tweede Begrotingsaanpassing 2020 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Ontvangsten_BA(2)20
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro Tweede BA 2020
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.817.845
Gewestmiddelen BFW 2.313.110
Gemeenschapsmiddelen BFW 21.682.688
Specifieke dotaties BFW 98.192
Gewestelijke belastingen 6.169.355
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 583.405
Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten 264.950
Lotto gelden 30.225
Instellingen consolidatiekring 4.131.134
TOTAAL 43.090.904

 

Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
Uitgaven_BA(2)2020
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
Tweede BA 2020 in duizend euro in %
Onderwijs en Vorming 14.574.914 28,70
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.814.825 25,24
Financiën en Begroting 5.622.170 11,07
Kanselarij en Bestuur 4.356.728 8,58
Mobiliteit en Openbare Werken 4.130.124 8,13
Werk en Sociale Economie 3.654.616 7,20
Omgeving 2.063.048 4,06
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.733.628 3,41
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.273.944 2,51
Landbouw en Visserij 210.745 0,42
Internationaal Vlaanderen 209.970 0,41
Hogere Entiteiten 134.593 0,27
TOTAAL 50.779.305 100

 

Aftoetsing evenwichtsdoelstelling
(in duizend euro) 1BA 2020 2BA 2020 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1)  44.763.232   43.090.905  -1.672.327 
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2)  50.082.450   50.332.450   250.000 
Geconsolideerd ESR-saldo (3=2-1) -5.319.218  -7.241.545  -1.922.327 
Onderbenutting (4)  804.215  804.215  -
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4) -4.515.003  -6.437.330  -1.922.327 
ESR-correcties (6)  10.307   10.307  -
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) -4.504.696  -6.427.023  -1.922.327 
Buiten begrotingsdoelstelling  101.680   101.680  -
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) -4.403.016  -6.325.343  -1.922.327 
Evenwichtsdoelstelling 0 0 -
Verschil met evenwichtsdoelstelling -4.403.016  -6.325.343  -1.922.327