Algemene Rekening

Hoe gezond zijn de Vlaamse overheidsfinanciën? Hoeveel eigendommen heeft ze, en hoeveel schulden? En met welk resultaat sloot de Vlaamse overheid het vorige boekjaar af?
Je leest het in de balans en de uitvoeringsrekening van de begroting.

De jaarrekening van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse overheid maakt elk jaar de jaarrekening op, met alle cijfers, en een jaarverslag met extra uitleg. In de jaarrekening staan de drie rapporten: de balans en resultatenrekening, begrotingsuitvoering en de ESR-rapportering.