ESR Geconsolideerde Rekening

De ESR (Europese stelsel van nationale en regionale rekeningen) geconsolideerde rekening is de rekening van de deelstaatoverheid Vlaanderen. De deelstaatoverheid Vlaanderen is de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en alle rechtspersonen die binnen de Vlaamse overheid vallen (kortweg: de Vlaamse overheid). Dus ook extern verzelfstandigde agentschappen, universiteiten en hogescholen, Vlaamse openbare instellingen, … .

Die ESR rekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven volgens de Europese classificaties die in veel andere sociale en economische statistieken worden gebruikt. Zo wordt het mogelijk om lidstaten en regio’s met elkaar te vergelijken.

Verschillen tussen de begroting en de Europese rekeningen

De begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven. De rekeningen weerspiegelen de werkelijke inkomsten en uitgaven. Tussen die saldo’s zit altijd verschil. In 2022 was dat goed nieuws, want de Vlaamse overheid schatte het tekort bij de begroting 1,507 miljard euro groter in dan het werkelijke tekort.

In miljoen euro

Begrotingsopmaak 2022 (1)

Begrotingsuivoering 2022 (2)

(2) – (1)

Ontvangsten (+) 52.059,80 52.547,90 488,1
Uitgaven (-) 56.163,80 54.694,90 -1.469,00
ESR correcties (+) 189,8 68,5 -121,3
Correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (+) 1.267,10 938,8 -328,4
ESR vorderingensaldo -2.647,10 -1.139,70 1.507,40

*laatste update: 06/06/2023

Wil je de evolutie van het saldo van ontvangsten en uitgaven bekijken over de jaren heen? Dan verwijzen we je graag door naar de website van Statstiek Vlaanderen .

Begrotingsdocumenten en jaarrapporten van entiteiten met rechtspersoonlijkheid binnen de Vlaamse overheid kan je vinden op de website Repertorium Rechtspersonen.

Podcast: De Achterkant – Europees Stelsel van Rekeningen

Deze podcast gaat over het Europees stelsel van Rekeningen (ESR). Professor Christophe Vanhee van de UGent en Willy Verschuere van het Departement Financiën en Begroting vertellen over voordelen, problemen en de toekomstplannen van dit financiële systeem. (2022)