Investeringsinspanningen

De Vlaamse overheid investeert elk jaar in scholenbouw, de aanleg en herstellingen van weginfrastructuur, onderzoeksprojecten, … Dat doet ze op verschillende manieren:

  • investeringen in activa: de overheid investeert zelf in gronden, gebouwen, wegen en onderzoek. Er zijn 2 soorten investeringen: vaste activa, zoals gebouwen en gronden, en immateriële activa, zoals patenten en octrooien.
  • investeringsondersteuning: de overheid financiert externe organisaties om investeringsprojecten uit te voeren.

Belangrijke investering in onderzoek en ontwikkeling

In 2022 investeerde de Vlaamse overheid het meest in onderzoek en ontwikkeling: 1,918 miljard euro. Van de investeringsuitgaven gaat 80% naar eigen overheidsinvesteringen. Lees ook de nota: Hoe rapporteren over overheidsinvesteringen

Jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding

Er is nog een derde categorie die buiten de rekening van de Vlaamse overheid gehouden wordt. Het gaat om participaties van de Vlaamse overheid aan publiek-private samenwerkingen via alternatieve financiering. Een privépartner financiert het project, en zorgt voor de uitvoering en het beheer. In ruil betaalt de Vlaamse overheid een vergoeding. Die projecten vindt u terug in het basisrapport ‘Grote Projecten en Programma’s’.