Uitgaven volgens ESR Categorie

De geconsolideerde gerealiseerde uitgaven van de Vlaamse begroting zijn gecodificeerd op basis van de economische classificatie. Deze classificatie is belangrijk vanuit statistisch oogpunt omdat de economische codes berusten op een macro-economische structuur die op het ESR 2010 gebaseerd is.

Bij de geconsolideerde ESR-uitgaven zijn volgende verrichtingen geneutraliseerd: deelnemingen en kredietverleningen (ESR-code 8), de schuldaflossing (ESR-code 9) en de financiële stromen aan de te consolideren Vlaamse instellingen.