Verduidelijking uitdoving woonbonus

De verlaging van het verkooprecht voor de gezinswoning en de uitdoving van de woonbonus starten vanaf 1 januari 2020. Om te bepalen welk fiscaal regime van toepassing is, blijft voor de woonbonus de datum van de authentieke leningsakte bepalend. Voor het verlaagde verkooprecht wordt de datum van de authentieke koopakte aanvaard.

Tax shift naar verwerven van een woning

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning. Daarom wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van de registratiebelasting, het zogenaamde “verkooprecht”, met 1 procentpunt verlaagd. Concreet zal het tarief dalen van 7% naar 6% voor de aankoop van de enige gezinswoning. Het tarief daalt zelfs naar 5% voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert. Vanaf 1 januari 2020 wordt geen woonbonus meer toegekend voor nieuwe leningscontracten. Voor bestaande leningscontracten blijft de woonbonus gewoon behouden.

Duidelijkheid over bepalende data

De datum van de authentieke leningsakte bepaalt welk fiscaal regime voor de woonbonus van toepassing is. Tekent u uiterlijk op 31 december 2019 de leningsakte bij de notaris, dan kan u nog genieten van de geïntegreerde woonbonus. Dateert de authentieke leningsakte van na 31 december 2019, dan zal u de geïntegreerde woonbonus niet meer kunnen genieten.

Vanaf 1 januari 2020 kan u bij de aankoop van de enige gezinswoning wel genieten van een van de verlaagde tarieven van het verkooprecht. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van het verlaagde tarief in die situaties waarbij de koopovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden. Voor koopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Op de websites van de Vlaamse Belastingdienst en van het departement Financiën en Begroting kan u een overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen terugvinden.

Met vragen over deze hervormingen kan u ook steeds terecht bij de Vlaamse infolijn op het gratis telefoonnummer 1700.

//