Vlaamse schuldnorm

Als gevolg van het ESR2010 en het bijhorend verstrengd begrotingstoezicht nam de ESR-geconsolideerde schuld van Vlaanderen toe van 8,2 miljard euro eind 2008 tot 18,9 miljard euro eind 2015. Bij ongewijzigd beleid kan/zal de Vlaamse geconsolideerde overheidsschuld de komende jaren verder toenemen tot ongeveer 35 miljard euro eind 2022. Omdat de Vlaamse Regering de schuldevolutie onder controle wil houden, werd eind 2016 een schuldnorm uitgewerkt op basis van 2 doelstellingen. De eerste doelstelling bestaat erin om de gunstige rating die Vlaanderen momenteel bezit te behouden. Hiertoe dient de schuld te worden beperkt tot maximaal 65% van de lopende ontvangsten volgens de definitie van Moody’s. De tweede doelstelling bestaat erin om een positieve netto-actief positie te behouden wat betekent dat de vermarktbare activa groter moeten zijn dan de geconsolideerde schuld. Hierbij wordt tijdelijk abstractie gemaakt van de nog uitstaande overgenomen schuld in het kader van de zesde staatshervorming m.b.t. de ziekenhuisfinanciering (A1/A3). Deze positieve netto-actief positie moet ervoor zorgen dat de volgende generaties geen onbetaalde factuur doorgeschoven krijgen, maar enkel een schuld die volledig in staat is om zichzelf terug te betalen.

Lees meer over deze schuldnorm in het te downloaden document.