Vlaamse schuldnorm

In 2016 werd een Vlaamse schuldnorm (link conceptnota schuldnorm) ingesteld die gebaseerd was op twee doelstellingen: 1° het behoud van een gunstige rating (minstens even goed als die van federaal) en 2° het behoud van een positieve netto-actief positie.

Sinds 2020 is de economische situatie evenwel grondig veranderd. De begrotingstekorten als gevolg van de coronapandemie zetten de schuldnorm onder druk. Naar de toekomst moet de uitgavennorm de schuldpositie mee in rekening brengen.

Meer lezen?