ZICHTREKENING CFO

De cashpool voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid wordt het Centraal Financieringsorgaan (CFO) genoemd. Het doel waarvoor het Centraal Financieringsorgaan opgericht is, is hoofdzakelijk intrestoptimalisatie en het mobiliseren van eventuele reserves. Via het centraliseren van de opgebouwde kasoverschotten bij de verschillende agentschappen in de algemene kas, kan de Vlaamse overheid haar nood aan externe financiering beperken. Hier heeft de Vlaamse overheid een kredietlijn van 1,25 miljard euro.  De tabel hieronder geeft de stand weer op 31/01/2021 van de centralisatierekening van het CFO waar de andere rekeningen van het CFO iedere avond naartoe gepoold worden. Daarnaast is er ook nog de intrestenrekening van het CFO.

(in duizend euro) saldo 31/01/2021
Cashpool CFO 3.102
Centralisatierekening CFO 3.102
FB Intrest Kostenrekening CFO 0
//