ZICHTREKENING MVG

Voor de cashpool van het ministerie heeft de Vlaamse overheid een kredietlijn van 2,5 miljard euro. Binnen deze cashpool wordt het merendeel van de rekeningen van het ministerie iedere avond gepoold naar de hoofdrekening van Financiën en Begroting (FB). Daarnaast zijn er 5 rekeningen die afzonderlijk gepoold worden met de hoofdrekening.  Ten slotte zit ook het derdengeld van de Vastgoedakten in deze pool. De tabel hieronder geeft de stand weer van deze 7 rekeningen op 31/05/2020.

(in duizend euro) saldo 31/05/2020
Cashpool MVG 0

-1.083.213

FB Hoofdrekening -1.212.280  
MOW DAB Loodswezen Antwerpen 917  
MOW DAB Loodswezen  30.298  
MOW DAB Vloot 85.879  
FB Derdenbeslag 2.121  
LV Europa verzamelboekingen ontvuitg 9.850  
FB Derdengeld - Vastgoedakten 0 7.315