ZICHTREKENING MVG

Voor de cashpool van het ministerie heeft de Vlaamse overheid een kredietlijn van 2,5 miljard euro. Binnen deze cashpool wordt het merendeel van de rekeningen van het ministerie iedere avond gepoold naar de hoofdrekening van Financiën en Begroting (FB). Daarnaast zijn er 5 rekeningen die afzonderlijk gepoold worden met de hoofdrekening.  Ten slotte zit ook het derdengeld van de Vastgoedakten in deze pool. De tabel hieronder geeft de stand weer van deze 7 rekeningen op 31/01/2021.

(in duizend euro) saldo 31/01/2021
Cashpool MVG -1.121.094
FB Hoofdrekening -1.206.993
MOW DAB Loodswezen Antwerpen 907
MOW DAB Loodswezen 24.392
MOW DAB Vloot 69.171
FB Derdenbeslag 2.121
LV Europa verzamelboekingen ontvuitg -10.692
FB Derdengeld – Vastgoedakten 7.628
//