ZICHTREKENING MVG

Voor de cashpool van het ministerie heeft de Vlaamse overheid een kredietlijn van 2,5 miljard euro. Binnen deze cashpool wordt het merendeel van de rekeningen van het ministerie iedere avond gepoold naar de hoofdrekening van Financiën en Begroting (FB). Daarnaast zijn er 5 rekeningen die afzonderlijk gepoold worden met de hoofdrekening.  Ten slotte zit ook het derdengeld van de Vastgoedakten in deze pool. De tabel hieronder geeft de stand weer van deze 7 rekeningen op 31/08/2021.

(in duizend euro) saldo 31/08/2021
Cashpool MVG -139.369
FB Hoofdrekening -265.582
MOW DAB Loodswezen Antwerpen 5.928
MOW DAB Loodswezen 8.130
MOW DAB Vloot 74.671
FB Derdenbeslag 2.121
LV Europa verzamelboekingen ontvuitg 35.362
MVG derdenbeslag goederen 5.000
FB Derdengeld – Vastgoedakten 12.163
//